ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΔΙΑΣ

 • Γενικά
 • Μεταφορές πιστώσεων
 • Άμεσες χρεώσεις
 • Διατραπεζικές συναλλαγές σε ATM
 • Πληρωμές με κάρτα
 • Επιταγές
 • Εκκαθάριση και διακανονισμός
 • Στοιχεία συναλλαγών
περισσότερα

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 • Υπηρεσίες ηλεκτρονικών πληρωμών
 • Οργανισμοί και επιχειρήσεις
 • Ελληνικό δημόσιο
περισσότερα

SEPA

 • Σχετικά με τον SEPA
 • Η ΔΙΑΣ στον SEPA
 • Διασύνδεση με τον ΕΒΑ
 • Συνεργασία με την equensWorldline
 • Μέλος του EACHA
 • Συμμόρφωση με τις προδιαγραφές SEPA
 • Σχήμα μεταφοράς πιστώσεων
 • Σχήμα άμεσων χρεώσεων
περισσότερα

Η ΔΙΑΣ

 • Γενικά
 • Μηχανογραφική υποδομή
 • Ασφάλεια συναλλαγών
 • Μέλος του SWIFT
 • Συμμόρφωση
περισσότερα
Ενημερωτικά έντυπα
Ανακοινώσεις
Δελτία τύπου

Ενημερωτικά έντυπα

Ενημερωτικό έντυπο, Απρίλιος 2015

Ενημερωτικό έντυπο, Απρίλιος 2014

 

Ανακοινώσεις

15.01.2021

Η ΔΙΑΣ ανακοινώνει την ετοιμότητά της για την διακίνηση Άμεσων Πληρωμών στον Ενιαίο Χώρο Πληρωμών σε Ευρώ (SEPA)

περισσότερα...

21.12.2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

περισσότερα...

 

όλες οι ανακοινώσεις

Δελτία Τύπου

15.01.2021

Η ΔΙΑΣ ανακοινώνει την ετοιμότητά της για την διακίνηση Άμεσων Πληρωμών στον Ενιαίο Χώρο Πληρωμών σε Ευρώ (SEPA)

περισσότερα...

21.12.2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

περισσότερα...

 

όλα τα δελτία τύπου

Χρησιμοποιούμε cookies για την ασφαλή περιήγησή σας στον ιστότοπό μας. Περισσότερες Πληροφορίες