ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΔΙΑΣ

 • Γενικά
 • Μεταφορές πιστώσεων
 • Άμεσες χρεώσεις
 • Διατραπεζικές συναλλαγές σε ATM
 • Πληρωμές με κάρτα
 • Επιταγές
 • Εκκαθάριση και διακανονισμός
 • Στοιχεία συναλλαγών
περισσότερα

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 • Υπηρεσίες ηλεκτρονικών πληρωμών
 • Οργανισμοί και επιχειρήσεις
 • Ελληνικό δημόσιο
περισσότερα

SEPA

 • Σχετικά με τον SEPA
 • Η ΔΙΑΣ στον SEPA
 • Διασύνδεση με τον ΕΒΑ
 • Συνεργασία με την equensWorldline
 • Μέλος του EACHA
 • Συμμόρφωση με τις προδιαγραφές SEPA
 • Σχήμα μεταφοράς πιστώσεων
 • Σχήμα άμεσων χρεώσεων
περισσότερα

Η ΔΙΑΣ

 • Γενικά
 • Μηχανογραφική υποδομή
 • Ασφάλεια συναλλαγών
 • Μέλος του SWIFT
 • Τρόποι σύνδεσης με τη ΔΙΑΣ
 • Συμμόρφωση
περισσότερα
Ενημερωτικά έντυπα
Ανακοινώσεις
Δελτία τύπου

Ενημερωτικά έντυπα

Ενημερωτικό έντυπο, Απρίλιος 2015

Ενημερωτικό έντυπο, Απρίλιος 2014

 

Ανακοινώσεις

17.12.2015

Πιστοποίηση της ΔΙΑΣ βάσει του διεθνούς προτύπου ασφάλειας πληροφοριών ISO/IEC 27001:2013

περισσότερα...

18.11.2015

Συμμόρφωση της ΔΙΑΣ προς το διεθνές πρότυπο ασφάλειας ευαίσθητων δεδομένων καρτών PCI DSS v3.1

περισσότερα...

 

όλες οι ανακοινώσεις

Δελτία Τύπου

31.10.2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

περισσότερα...

25.06.2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ της European Clearing Cooperative (ECC)

περισσότερα...

 

όλα τα δελτία τύπου

Χρησιμοποιούμε cookies για την ασφαλή περιήγησή σας στον ιστότοπό μας. Περισσότερες Πληροφορίες