Υπηρεσίες καρτών προς τις Τράπεζες

 

Η ΔΙΑΣ έχει αναπτύξει και παρέχει:

  • σε ενδιαφερόμενα Πιστωτικά Ιδρύματα, την τεχνική υποδομή για τη διενέργεια on-line, real-time συναλλαγών μέσω χρεωστικών ή/και προπληρωμένων καρτών στο πλαίσιο του ΠΑΜΕ Στοίχημα Online του ΟΠΑΠ.
  • σε ενδιαφερόμενα Πιστωτικά Ιδρύματα, μέλη της UnionPay International, τη δυνατότητα να εξυπηρετoύν συναλλαγές καρτών (card acquiring) με το σήμα της Union Pay International από ATM και POS του δικτύου τους.

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Union Pay International

ΟΠΑΠ Πάμε Στοίχημα Online