Πληρωμή επιδόματος κατανάλωσης πετρελαίου θέρμανσης

Από τα μέσα Δεκεμβρίου 2012, μέσω της υπηρεσίας μεταφοράς πίστωσης της ΔΙΑΣ γίνεται η πληρωμή του επιδόματος κατανάλωσης πετρελαίου θέρμανσης προς τους δικαιούχους καταναλωτές πετρελαίου θέρμανσης.

Με υπουργικές αποφάσεις έχουν καθοριστεί το ύψος, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησης του επιδόματος καθώς και τα πιστωτικά ιδρύματα που συμμετέχουν στη διαδικασία πληρωμής.

Σχετική διεύθυνση:

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων

 

Εταιρικά Νέα

  • 17.12.2015

    Πιστοποίηση της ΔΙΑΣ βάσει του διεθνούς προτύπου ασφάλειας πληροφοριών ISO/IEC 27001:2013

    περισσότερα...
  • 18.11.2015

    Πιστοποίηση της ΔΙΑΣ βάσει του διεθνούς προτύπου επιχειρησιακής συνέχειας ISO/IEC 22301:2012

    περισσότερα...
όλα τα νέα
 
Χρησιμοποιούμε cookies για την ασφαλή περιήγησή σας στον ιστότοπό μας. Περισσότερες Πληροφορίες