Συναλλαγές του Συστήματος Πληρωμών (2010-2020)

 

Τύπος πληρωμών

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018 2019 2020
Μεταφορές πιστώσεων και λοιπές κινήσεις κεφαλαίων   43,30    69,80  103,20  108,17   144,98    166,18 195,82 215,72 222,81 239,62 249,11
  Άμεσες χρεώσεις     4,30      5,00      5,76       6,12       9,94     11,70   13,53 15,52 16,74 18,70 20,45
  Επιταγές   12,10    10,10      7,83       5,98       4,42       4,18     4,35 3,97 3,62 3,05 2,51
  Συναλλαγές σε ΑΤΜ   21,80    21,80    22,30     23,75     19,02     19,47   15,36 15,32 15,26 11,63 7,08
  Συναλλαγές σε POS     0,07      0,09      0,12       0,11       0,13       0,50     1,36 5,27 9,18 13,28 13,38
  Σύνολο (σε εκ.)  81,57   106,79
 139,21 144,13   178,49  202,03  230,42 255,80 267,61 286,28 292,53

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι:

Χρονόγραμμα συναλλαγών πληρωμών (2010-2020)

 

 

Χρησιμοποιούμε cookies για την ασφαλή περιήγησή σας στον ιστότοπό μας. Περισσότερες Πληροφορίες