Συναλλαγές του Συστήματος Πληρωμών (2009-2018)

 

Τύπος πληρωμών

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018
 Μεταφορές πιστώσεων και λοιπές κινήσεις κεφαλαίων   40,60   43,30    69,80  103,20  108,17   144,98    166,18 195,82 215,72 222,81
  Άμεσες χρεώσεις     4,00     4,30      5,00      5,76       6,12       9,94     11,70   13,53 15,52 16,74
  Επιταγές   14,00   12,10    10,10      7,83       5,98       4,42       4,18     4,35 3,97 3,62
  Συναλλαγές σε ΑΤΜ   21,20   21,80    21,80    22,30     23,75     19,02     19,47   15,36 15,32 15,26
  Συναλλαγές σε POS     0,05     0,07      0,09      0,12       0,11       0,13       0,50     1,36 5,27 9,18
  Σύνολο (σε εκ.)   79,85    81,57   106,79
 139,21 144,13   178,49  202,03  230,42 255,80 267,61

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι:

Χρονόγραμμα συναλλαγών πληρωμών (2009-2018)

Ραβδόγραμμα συναλλαγών πληρωμών (2009-2018)

 

Χρησιμοποιούμε cookies για την ασφαλή περιήγησή σας στον ιστότοπό μας. Περισσότερες Πληροφορίες