Ενιαία Αρχή Πληρωμής

Με νομοθετική ρύθμιση έχει συσταθεί η Ενιαία Αρχή Πληρωμής (ΕΑΠ) έργο της οποίας αποτελεί μεταξύ άλλων η καταβολή των πάσης φύσης αποδοχών, αμοιβών, αποζημιώσεων και απολαβών του πάσης φύσης προσωπικού του Δημοσίου, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) μέσω τραπεζικών λογαριασμών.  Για την μηχανογραφική υποστήριξη του έργου της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής αρμόδια έχει οριστεί η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονομικών.

Με βάση όσα προβλέπονται από τη σχετική υπουργική απόφαση, το σύστημα πληρωμών ΔΙΑΣ υποχρεούται να φροντίζει για τη μεταφορά των ποσών της μισθοδοσίας στους ατομικούς λογαριασμούς των αμειβομένων μετά την εντολή κατάθεσης των σχετικών ποσών: i) από τη Διεύθυνση Δ24 του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους στους λογαριασμούς των πιστωτικών ιδρυμάτων και τραπεζών και ii) από τα ΝΠΔΔ στους ενδιάμεσους λογαριασμούς μισθοδοσίας.  Επίσης, η ΔΙΑΣ παρέχει σε εξουσιοδοτημένους χρήστες του Ελληνικού Δημοσίου συγκεντρωτική πληροφόρηση σχετικά με τις παραπάνω πληρωμές.
 

Σχετικός σύνδεσμος:

https://www.gsis.gr/dimosia-dioikisi/pliromes-eispraxeis/eap

Χρησιμοποιούμε cookies για την ασφαλή περιήγησή σας στον ιστότοπό μας. Περισσότερες Πληροφορίες