Άμεσες χρεώσεις

Η υπηρεσία άμεσων χρεώσεων DIAS Direct Debit παρέχει τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις, οργανισμούς και λοιπά Νομικά Πρόσωπα του Ιδιωτικού και Δημοσίου Τομέα να εισπράττουν μέσω αυτοματοποιημένων διαδικασιών τις οφειλές καταναλωτών ή άλλων επιχειρήσεων.  Ενδεικτικά, μέσω της παραπάνω υπηρεσίας μπορούν να πληρώνονται λογαριασμοί ηλεκτρισμού, ύδρευσης, τηλεπικοινωνιών, ασφαλίστρων κ.λπ

Οι πληρωμές μέσω άμεσων χρεώσεων προϋποθέτουν την εκ των προτέρων εξουσιοδότηση του οφειλέτη προς την τράπεζα του να χρεώνει τον τραπεζικό του λογαριασμό σύμφωνα με το ποσό και την ημερομηνία που προσδιορίζει κάθε φορά ο δικαιούχος οργανισμός σύμφωνα με τον λογαριασμό κατανάλωσης που έχει εκδώσει και έχει θέσει υπόψη του οφειλέτη.

Στο πλαίσιο του SEPA, η ΔΙΑΣ έχει υλοποιήσει τα Σχήματα άμεσων χρεώσεων: SEPA Direct Debit Core (SDD Core) και SEPA Direct Debit B2B (SDD B2B) σύμφωνα με τις προδιαγραφές του EPC καθώς και πρόσθετες προαιρετικές υπηρεσίες άμεσων χρεώσεων

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το πλαίσιο λειτουργίας άμεσων χρεώσεων SEPA ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα επιστροφής των χρημάτων του έως και οκτώ (8) εβδομάδες μετά τη χρέωση του λογαριασμού του, χρονικό διάστημα το οποίο επεκτείνεται στους δεκατρείς (13) μήνες, εφόσον η συναλλαγή άμεσης χρέωσης δεν είναι εγκεκριμένη από τον ίδιο τον καταναλωτή.

Σχετικοί σύνδεσμοι:

SEPA Core Direct Debit Scheme (SDD Core)

SEPA Business to Business Direct Debit Scheme (SDD B2B)

 

Χρησιμοποιούμε cookies για την ασφαλή περιήγησή σας στον ιστότοπό μας. Περισσότερες Πληροφορίες