Υπηρεσίες ηλεκτρονικών πληρωμών

Μέσω του συστήματος πληρωμών της ΔΙΑΣ διεκπεραιώνονται ηλεκτρονικά πολυάριθμες συναλλαγές είσπραξης ή πληρωμής οφειλών οργανισμών και επιχειρήσεων του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα. 

Επιπλέον των παραπάνω, η ΔΙΑΣ προσφέρει μία πληθώρα πρόσθετων υποστηρικτικών υπηρεσιών προς τα μέρη που εμπλέκονται στις πληρωμές, όπως ενδεικτικά:

  • Η ηλεκτρονική πληροφόρηση των συναλλασσόμενων μερών σχετικά με πληρωμές τους.
  • Η διαχείριση αμφισβητήσεων των συναλλασσόμενων μερών σχετικά με πληρωμές τους.
  • Η τεχνική διευκόλυνση των τραπεζών σε ότι αφορά τη διασύνδεση με κέντρα εκκαθάρισης και διακανονισμού του εξωτερικού.
  • Η τεχνική διευκόλυνση επιχειρήσεων και οργανισμών στη διεκπεραίωση πληρωμών.


  

 

Χρησιμοποιούμε cookies για την ασφαλή περιήγησή σας στον ιστότοπό μας. Περισσότερες Πληροφορίες