Υπηρεσίες ηλεκτρονικών πληρωμών

Μέσω του συστήματος πληρωμών της ΔΙΑΣ διεκπεραιώνονται ηλεκτρονικά πολυάριθμες συναλλαγές είσπραξης ή πληρωμής οφειλών οργανισμών και επιχειρήσεων του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα. 

Επιπλέον των παραπάνω, η ΔΙΑΣ προσφέρει μία πληθώρα πρόσθετων υποστηρικτικών υπηρεσιών προς τα μέρη που εμπλέκονται στις πληρωμές, όπως ενδεικτικά:

  • Η ηλεκτρονική πληροφόρηση των συναλλασσομένων μερών σχετικά με πληρωμές στις οποίες εμπλέκονται.
  • Η διαχείριση αμφισβητήσεων σχετικά με πληρωμές, οι οποίες τίθενται από ένα ή περισσότερα από τα εμπλεκόμενα στην πληρωμή, μέρη.
  • Η τεχνική διευκόλυνση των τραπεζών σε ότι αφορά τη διασύνδεση με κέντρα εκκαθάρισης και διακανονισμού του εξωτερικού.
  • Η τεχνική διευκόλυνση επιχειρήσεων και οργανισμών στη διεκπεραίωση πληρωμών.

Το σύστημα πληρωμών της ΔΙΑΣ είναι συμβατό με τις προδιαγραφές του SEPA προσφέροντας σε τράπεζες, οργανισμούς, επιχειρήσεις και καταναλωτές τα συγκριτικά οφέλη στις πληρωμές που απορρέουν από τη δημιουργία του SEPA.
 

Σχετικά έγγραφα:

SEPA Πληροφορίες για το Δημόσιο Τομέα

O SEPA για τους καταναλωτές

Έμποροι: Οι 10 καλύτεροι λόγοι για την εφαρμογή του SEPA

Δημόσιος Τομέας: Οι 10 καλύτεροι λόγοι για την εφαρμογή του SEPA

 

 

 

 

Χρησιμοποιούμε cookies για την ασφαλή περιήγησή σας στον ιστότοπό μας. Περισσότερες Πληροφορίες