Άμεσες χρεώσεις SEPA

Η ΔΙΑΣ έχει υλοποιήσει τα Σχήματα άμεσων χρεώσεων: SEPA Direct Debit Core (SDD Core) και SEPA Direct Debit B2B (SDD B2B) του European Payments Council (EPC), δίνοντας με αυτόν τον τρόπο τη δυνατότητα σε παρόχους υπηρεσιών πληρωμών (ΠΥΠ) στην Ελλάδα, που συμμετέχουν στα παραπάνω Σχήματα, να εξυπηρετούν πληρωμές άμεσων χρεώσεων σε Eυρώ, τόσο μεταξύ τους όσο και με παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, που είναι εγκατεστημένοι σε χώρες του SEPA.

Το Σχήμα SEPA Direct Debit Core απευθύνεται στους καταναλωτές ενώ το Σχήμα SEPA Direct Debit B2B στις επιχειρήσεις.

Πλεονεκτήματα 
Οι οφειλέτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν ένα απλό και ασφαλές μέσο για την πληρωμή των λογαριασμών τους, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μεμονωμένες και επαναλαμβανόμενες χρεώσεις και το οποίο διαθέτει γρήγορες και απλές διαδικασίες για την επιστροφή χρημάτων μετά τη χρέωση του λογαριασμού.  Οι δικαιούχοι έχουν καλύτερο έλεγχο των εισπράξεων τους και μειωμένο κόστος από τον περιορισμό της χρήσης του ταμείου και των μετρητών.

Τα Σχήματα άμεσων χρεώσεων SDD Core και B2B ξεκίνησαν να λειτουργούν το Νοέμβριο του 2009.

Σχετικός σύνδεσμος:

SEPA Direct Debit

 

 

Χρησιμοποιούμε cookies για την ασφαλή περιήγησή σας στον ιστότοπό μας. Περισσότερες Πληροφορίες