Μεταφορές πίστωσης

Η υπηρεσία μεταφοράς πιστώσεων DIAS Credit Transfer εξυπηρετεί εντολές των πελατών των τραπεζών για πληρωμή δικαιούχων με χρέωση του λογαριασμού του εκάστοτε εντολέα και πίστωση του λογαριασμού του δικαιούχου ή είσπραξη του μεταφερόμενου ποσού σε μετρητά από το ταμείο.  Μέσω της υπηρεσίας εξυπηρετούνται μαζικές πληρωμές μισθών και συντάξεων του Δημοσίου Τομέα, πληρωμές φόρων του ελληνικού δημοσίου και πληρωμές ασφαλιστικών εισφορών

Στο πλαίσιο του SEPA, η ΔΙΑΣ υλοποίησε το Σχήμα μεταφοράς πιστώσεων του European Payments Council: SEPA Credit Transfer (SCT), καθώς και πρόσθετες προαιρετικές υπηρεσίες (Additional Optional Services ή AOS).  Επίσης, η ΔΙΑΣ υποστηρίζει προϊόν εμβάσματος, το οποίο δεν ακολουθεί τις προδιαγραφές του SEPA και έχει εφαρμογή μόνον σε εγχώριες συναλλαγές.

Κατά τη διάρκεια του 2017, μέσω της ΔΙΑΣ εκκαθαρίστηκαν 215,72 εκ. εντολές μεταφορών πιστώσεων και λοιπές κινήσεις κεφαλαίων.

Σχετικός σύνδεσμος:
EPC SEPA Credit Transfer (SCT)

 

Χρησιμοποιούμε cookies για την ασφαλή περιήγησή σας στον ιστότοπό μας. Περισσότερες Πληροφορίες