Πληρωμή Βεβαιωμένων Οφειλών Δ.Ο.Υ.

Από τα μέσα Δεκεμβρίου 2012, μέσω της υπηρεσίας μεταφοράς πίστωσης της ΔΙΑΣ γίνεται η είσπραξη των «Βεβαιωμένων Οφειλών Δ.Ο.Υ.».

Ο υπόχρεος προκειμένου να καταβάλει τις οφειλές του, επιλέγει το φορέα είσπραξης (Πιστωτικό Ιδρυμα ή Ε.Λ.Τ.Α.) που επιθυμεί καθώς και τον τρόπο πληρωμής (π.χ. σε κατάστημα ή με χρήση των εναλλακτικών τρόπων πληρωμής που παρέχονται από τους φορείς είσπραξης).

Η διαδικασία πληρωμής καθώς και τα Πιστωτικά Ιδρύματα είσπραξης έχουν καθοριστεί νομοθετικά.
 

Χρησιμοποιούμε cookies για την ασφαλή περιήγησή σας στον ιστότοπό μας. Περισσότερες Πληροφορίες