Πληρωμή ηλεκτρονικών παραβόλων

Μέσω του συστήματος πληρωμών ΔΙΑΣ και της υπηρεσίας μεταφοράς πιστώσεων DIAS Credit Transfer (DCT) διενεργούνται οι εισπράξεις ηλεκτρονικών παραβόλων από τους φορείς είσπραξης (τράπεζες και ΕΛΤΑ) και η απόδοση τους στο Ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με τη διαδικασία, που περιγράφεται σε σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών.

Η πληρωμή του ηλεκτρονικού παραβόλου από τον υπόχρεο μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε τράπεζα ή στα ΕΛΤΑ και μπορεί να πραγματοποιηθεί σε ταμείο ή μέσω των εναλλακτικών δικτύων των τραπεζών π.χ. e-banking.  Την άμεση πληρωμή (άμεσα διαθέσιμο ηλεκτρονικό παράβολο) υποστηρίζουν οι τράπεζες:

  • ALPHA BANK
  • ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  • EUROBANK
  • ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
  • ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Οι υπόλοιπες τράπεζες και τα ΕΛΤΑ υποστηρίζουν την ετεροχρονισμένη πληρωμή (ηλεκτρονικό παράβολο διαθέσιμο μετά από 1-2 εργάσιμες ημέρες).

Επιπλέον, μέσω της υπηρεσίας DIAS POS εξυπηρετούνται οι πληρωμές ηλεκτρονικών παραβόλων με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα.  Η δυνατότητα πληρωμής με κάρτα παρέχεται σε πιστοποιημένους χρήστες του TAXISnet, από τον ιστοχώρο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονομικών.  Σε αυτήν την περίπτωση, το παράβολο είναι άμεσα διαθέσιμο για υποβολή στoν εκάστοτε φορέα του Ελληνικού Δημοσίου.

Σχετικός σύνδεσμος:

Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων

Σχετικά έγγραφα:

Όροι και διαδικασία είσπραξης - επιστροφής για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού παραβόλου (ΠΟΛ 1163 03/07/2013)

Συμπλήρωση - Τροποποίηση της ΠΟΛ 1163 (ΠΟΛ 1150 15/05/2014)

Σχετική πληροφόρηση:

Κατάλογος χρεωστικών και πιστωτικών καρτών για την πληρωμή ηλεκτρονικών παραβόλων