Διατραπεζικές συναλλαγές σε ATM

Μέσω της υπηρεσίας πληρωμών DIASATM εξυπηρετούνται οι παρακάτω διατραπεζικές συναλλαγές καρτών στα ATM των τραπεζών που συμμετέχουν στην υπηρεσία:

•    ανάληψη μετρητών, με ημερήσιο όριο που έχει τεθεί στα 600 ευρώ,
•    ερώτηση υπολοίπου,
•    μεταβολή προσωπικού κωδικού κάρτας (PIN),
•    απεμπλοκή προσωπικού κωδικού κάρτας (PIN).

Η υπηρεσία DIASATM έχει υιοθετήσει το πρότυπο EMV, το οποίο προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια στις συναλλαγές που πραγματοποιούνται με κάρτες που φέρουν chip.  Με αυτόν τον τρόπο, η ΔΙΑΣ ακολουθεί τις κατευθυντήριες γραμμές που έχει θέσει το SEPA Cards Framework του European Payments Council (EPC) και αφορούν τις συναλλαγές καρτών που πραγματοποιούνται στον SEPA.

Μέσω της υπηρεσίας εξυπηρετούνται κάρτες που έχουν εκδοθεί από ελληνικές τράπεζες καθώς και κάρτες ξένων τραπεζών με το σήμα της AMEX και της DINERS Discover Pulse.

Σύμφωνα με στοιχεία του Ιουνίου 2018, τα δίκτυα ATM των τραπεζών που συμμετέχουν στην υπηρεσία DIASATM αριθμούν 5702 τερματικά.

Κατά το 2017, η υπηρεσία εξυπηρέτησε 15,32 εκατομμύρια διατραπεζικές συναλλαγές, συνολικά.

Σχετικοί σύνδεσμοι:

SEPA for Cards

Πρότυπο EMV

Χρησιμοποιούμε cookies για την ασφαλή περιήγησή σας στον ιστότοπό μας. Περισσότερες Πληροφορίες