Πληρωμές ηλεκτρονικών παραβόλων με κάρτα

Mέσω της υπηρεσίας DIAS POS εξυπηρετούνται πληρωμές ηλεκτρονικών παραβόλων με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα.  Η πληρωμή μέσω  χρεωστικών και πιστωτικών καρτών  είναι δυνατή μόνο για πιστοποιημένους χρήστες του TAXISnet, από τον ιστοχώρο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονομικών.  Σε αυτήν την περίπτωση, το παράβολο είναι άμεσα διαθέσιμο για υποβολή στoν εκάστοτε φορέα του Ελληνικού Δημοσίου.

Σχετικός σύνδεσμος:

Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων