Συμμόρφωση της ΔΙΑΣ με το πρότυπο PCI DSS

Με αφετηρία το έτος 2014, η ΔΙΑΣ συμμορφώνεται με το πρότυπο ασφαλείας PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της ασφάλειας ευαίσθητων δεδομένων ηλεκτρονικών πληρωμών που εξυπηρετούνται από το ομώνυμο Σύστημα Πληρωμών και πραγματοποιούνται μέσω χρεωστικών και πιστωτικών καρτών.

Η συμμόρφωση (Validation of Compliance) της ΔΙΑΣ με το πρότυπο ασφαλείας PCI DSS επιβεβαιώνεται σε ετήσια βάση με επιθεώρηση που διενεργείται από εξωτερική Εταιρεία Επιθεώρησης και Πιστοποίησης.

Η συμμόρφωση της ΔΙΑΣ προς το πρότυπο PCI DSS, αποδεικνύει ότι η εταιρεία λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την ασφάλεια των ευαίσθητων δεδομένων καρτών. 

 

 

 

Χρησιμοποιούμε cookies για την ασφαλή περιήγησή σας στον ιστότοπό μας. Περισσότερες Πληροφορίες