Το σύστημα πληρωμών

Το σύστημα πληρωμών ΔΙΑΣ ταξινομείται στα συστήματα πληρωμών μικρής αξίας με εξέχουσα σημασία (Prominently Important Retail Payment Systems - PIRPS) σύμφωνα με τα πρότυπα επίβλεψης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και βρίσκεται υπό την επίβλεψη της Τράπεζας της Ελλάδος.

Περιλαμβάνει τα παρακάτω εργαλεία πληρωμών:

  • μεταφορές πίστωσης,
  • άμεσες χρεώσεις,
  • επιταγές,
  • συναλλαγές σε ΑΤΜ,
  • πληρωμές με κάρτες.

Οι προσβάσιμοι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών του Συστήματος Πληρωμών ΔΙΑΣ ανέρχονται σε 37.

Κατά το προηγούμενο έτος (2018), μέσω της ΔΙΑΣ εκκαθαρίστηκαν 267,61 εκ. συναλλαγές πληρωμών.

Σχετική Πληροφόρηση:

Χρεώσεις Μελών της ΔΙΑΣ

Προϋποθέσεις Συμμετοχής, Λήξη Συμμετοχής

Σχετικοί σύνδεσμοι:

Χρονόγραμμα συναλλαγών πληρωμών (2009-2018)

 

Ραβδόγραμμα συναλλαγών πληρωμών (2009-2018)

 

Τράπεζα της Ελλάδος - Συστήματα πληρωμών

 

Ελληνική Ένωση Τραπεζών

 

 

 

 

Χρησιμοποιούμε cookies για την ασφαλή περιήγησή σας στον ιστότοπό μας. Περισσότερες Πληροφορίες