Το σύστημα πληρωμών

Το σύστημα πληρωμών ΔΙΑΣ ταξινομείται στα συστήματα πληρωμών μικρής αξίας με εξέχουσα σημασία (Prominently Important Retail Payment Systems - PIRPS) σύμφωνα με τα πρότυπα επίβλεψης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και βρίσκεται υπό την επίβλεψη της Τράπεζας της Ελλάδος.

Περιλαμβάνει τα παρακάτω εργαλεία πληρωμών:

  • μεταφορές πίστωσης,
  • άμεσες χρεώσεις,
  • επιταγές,
  • συναλλαγές σε ΑΤΜ,
  • πληρωμές με κάρτες.

Στο σύστημα πληρωμών ΔΙΑΣ συμμετέχουν Πιστωτικά Ιδρύματα, η Τράπεζα της Ελλάδος και τα ΕΛΤΑ όπως προβλέπεται στον κανονισμό λειτουργίας του συστήματος. 

Κατα το προηγούμενο έτος (2016), μέσω της ΔΙΑΣ εκκαθαρίστηκαν 230,42 εκ. συναλλαγές πληρωμών.

Σχετική Πληροφόρηση:

Χρεώσεις Μελών της ΔΙΑΣ

Προϋποθέσεις Συμμετοχής, Λήξη Συμμετοχής

Σχετικοί σύνδεσμοι:

Τράπεζα της Ελλάδος - Συστήματα πληρωμών

Ελληνική Ένωση Τραπεζών

 

 

 

 

Χρησιμοποιούμε cookies για την ασφαλή περιήγησή σας στον ιστότοπό μας. Περισσότερες Πληροφορίες