Το Σύστημα Πληρωμών

Το Σύστημα Πληρωμών ΔΙΑΣ αποτελείται από ένα σύνολο Υπηρεσιών Πληρωμών μέσω των οποίων οι Πάροχοι Υπηρεσιών Πληρωμών διοδεύουν πράξεις πληρωμών. 

Περιλαμβάνει τα παρακάτω εργαλεία πληρωμών:

  • μεταφορές πίστωσης,
  • άμεσες χρεώσεις,
  • επιταγές,
  • συναλλαγές σε ΑΤΜ,
  • πληρωμές με κάρτες.

Σχετική Πληροφόρηση:

Χρεώσεις Μελών της ΔΙΑΣ

Προϋποθέσεις Συμμετοχής, Λήξη Συμμετοχής

Σχετικοί σύνδεσμοι:

Τράπεζα της Ελλάδος - Συστήματα πληρωμών

 

Ελληνική Ένωση Τραπεζών

 

 

 

 

Χρησιμοποιούμε cookies για την ασφαλή περιήγησή σας στον ιστότοπό μας. Περισσότερες Πληροφορίες