Η εταιρεία

Η εταιρεία ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΔΙΑΣ) Α.Ε. ιδρύθηκε στις 28 Ιουνίου 1989.

Μέτοχοι της εταιρείας είναι πιστωτικά ιδρύματα και η Τράπεζα της Ελλάδος.

Η ΔΙΑΣ έχει αναπτύξει και λειτουργεί το Σύστημα Πληρωμών ΔΙΑΣ μέσω του οποίου διακινούνται και εκκαθαρίζονται ηλεκτρονικά διατραπεζικές πληρωμές τόσο εντός της χώρας όσο και διασυνοριακά.

Η ΔΙΑΣ αναπτύσσει υπηρεσίες πληρωμών, σε συνεργασία με τις τράπεζες, που απευθύνονται στο Δημόσιο, σε δημόσιους οργανισμούς και ιδιωτικές επιχειρήσεις με στόχο τον εκσυγχρονισμό των πληρωμών και το όφελος της εθνικής οικονομίας.

Σχετικοί σύνδεσμοι:

Ελληνική Ένωση Τραπεζών

Τράπεζα της Ελλάδος

Χρησιμοποιούμε cookies για την ασφαλή περιήγησή σας στον ιστότοπό μας. Περισσότερες Πληροφορίες