Η πρόσθετη προαιρετική υπηρεσία του SEPA SCT

1. Το ελληνικό σύνολο χαρακτήρων

Οι τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα θεωρούν ότι είναι απαραίτητο να συνεχίσουν να υποστηρίζουν το ελληνικό εθνικό σύνολο χαρακτήρων για μηνύματα SEPA SCT, ως ακολούθως:

Η ΔΙΑΣ υποστηρίζει μία πολυμερή συμφωνία η οποία δίνει τη δυνατότητα σε κάθε SEPA τράπεζα που θέλει να γίνει μέλος της συμφωνίας:

  • Να υποστηρίζει το ελληνικό σύνολο χαρακτήρων για ανταλλασσόμενα μηνύματα SEPA SCT μεταξύ τραπεζών, μελών της προαναφερόμενης συμφωνίας
  • Να υποστηρίζει το λατινικό σύνολο χαρακτήρων (σύμφωνα με το έγγραφο “Implementation Guidelines of SEPA SCT and SEPA SDD) για την ανταλλαγή μηνυμάτων SEPA SCT  με οποιαδήποτε τράπεζα στο SEPA.
     

Οι χαρακτήρες που υποστηρίζει το ελληνικό σύνολο χαρακτήρων είναι:

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

/ - ? : ( ) . , ’ +

Space

α ά β γ δ ε έ ζ η ή θ ι ί ϊ ΐ κ λ μ ν ξ ο ό π ρ ς σ τ υ ύ ϋ ΰ φ χ ψ ω ώ

Α ¶ Β Γ Δ Ε Έ Ζ Η Ή Θ Ι Ί Ϊ Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Ό Π Ρ Σ Τ Υ Ύ Ϋ Φ Χ Ψ Ω Ώ

= ! % * ; # _ $ \ { } [ ] 

Δείτε εδώ τον πίνακα UNICODE-ISO10646

2. Υποστήριξη "white elements"

Τα παρακάτω στοιχεία μπορούν να ανταλλαχθούν προαιρετικά μεταξύ των μελών του DIAS SCT:

pacs.008.001.01

Index

Message Element

2.29

Acceptance Date and Time

2.31

Instructed Amount

2.32

Exchange Rate

2.34

Charges Information

2.35

Amount

2.36

Party

2.51

Debtor Agent/Branch Identification

2.53

CreditorAgent/BranchIdentification

   2.66

Purpose/Proprietary

 

Κανόνες χρήσης της ΔΙΑΣ

Κανόνες χρήσης για τα πεδία Instructing Agent και Instructed Agent.

Το πεδίο "Sending Institution" χρησιμοποιεί το πεδίο "Instructing Agent" σε επίπεδο ομάδας (group level), ενώ το πεδίο "Receiving Instruction" λαμβάνει το πεδίο "Instructing Agent" σε λεπτομερές επίπεδο (detail level) και το πεδίο "Instructed Agent" σε επίπεδο ομάδας (group level).

 

 Αρχή της σελίδας

Χρησιμοποιούμε cookies για την ασφαλή περιήγησή σας στον ιστότοπό μας. Περισσότερες Πληροφορίες