Εκκαθάριση και διακανονισμός

Ο διακανονισμός των συναλλαγών πληρωμής που εκκαθαρίζονται από τη ΔΙΑΣ πραγματοποιείται στο TARGET2. Το TARGET2 είναι το RTGS (Real Time Gross Settlement System) σύστημα το οποίο προσφέρεται από το Ευρωσύστημα.

Το TARGET2 χρησιμεύει στο διακανονισμό των λειτουργιών των Κεντρικών τραπεζών, σε διατραπεζικές μεταφορές σε ευρώ μεγάλης αξίας καθώς και σε άλλες κατηγορίες πληρωμών σε ευρώ.  Παρέχει επεξεργασία σε πραγματικό χρόνο, διακανονισμό σε χρήμα κεντρικής τράπεζας και άμεση οριστικότητα.

Σε ημερήσια βάση, η ΔΙΑΣ εκκαθαρίζει τις συναλλαγές πληρωμών που διακινεί σε 9 κύκλους: έναν κύκλο διμερούς διακανονισμού και 8 κύκλους πρότυπου πολυμερούς διακανονισμού.

Σχετικοί σύνδεσμοι:

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα - TARGET2

 

Χρησιμοποιούμε cookies για την ασφαλή περιήγησή σας στον ιστότοπό μας. Περισσότερες Πληροφορίες