Συνεργασία με την equensWorldline

Η ΔΙΑΣ και η equensWorldline είναι Κέντρα Εκκαθάρισης και Διακανονισμού (Clearing and Settlement Mechanisms - CSM), συμμορφούμενα με το σχήμα μεταφοράς πιστώσεων SCT (SCT Scheme-compliant CSMs), συνεπώς είναι σε θέση να παραδώσουν τέτοιου τύπου μεταφορές πίστωσης (SCT) σε κάθε τράπεζα που έχει υπογράψει την σχετική συμφωνία προσχώρησης  (SCT adherence agreement).
 
Οι δύο εταιρείες έχουν έρθει σε συμφωνία μεταξύ τους για την ανταλλαγή πληρωμών SCT.  Με αυτόν τον τρόπο τόσο η ΔΙΑΣ όσο και η equensWorldline παρέχουν καθεμία στην άλλη τη δυνατότητα να παραδώσουν μεταφορές πίστωσης σε συμμετέχουσες τράπεζες ή άλλα Κέντρα Εκκαθάρισης και Διακανονισμού με βάση το πλαίσιο διαλειτουργικότητας του EACHA.
 
Στο παραπάνω πλαίσιο κάθε μέρος τηρεί πίνακα προσβασιμότητας με όλες τις τράπεζες με τις οποίες συμβάλλεται άμεσα με σκοπό την επεξεργασία πληρωμών με την εξαίρεση αυτών που δεν επιθυμούν να εμφανίζονται στον πίνακα προσβασιμότητας.
 
Σχετικοί σύνδεσμοι:
 
 
 

 
 
 
 
Χρησιμοποιούμε cookies για την ασφαλή περιήγησή σας στον ιστότοπό μας. Περισσότερες Πληροφορίες