Ασφάλεια συναλλαγών

 

Ψηφιακά πιστοποιητικά

Η ΔΙΑΣ έχει εγκαταστήσει δικό της stand-alone σύστημα παραγωγής και διαχείρισης ψηφιακών πιστοποιητικών (Certification Authority), τα οποία παρέχονται στις τράπεζες και στους οργανισμούς μέσω του Διατραπεζικού Συστήματος Αρχής Εγγραφής (Registration Authority).
 
Τα πιστοποιητικά είναι μοναδικά για κάθε εγκατάσταση και σε συνδυασμό με τη χρήση του ιδιόκτητου τηλεπικοινωνιακού δικτύου της ΔΙΑΣ παρέχεται η μέγιστη ασφάλεια των ψηφιακών μηνυμάτων που ανταλλάσσει η εταιρεία.
 

PCI DSS v3.1

Στο πλαίσιο της συνεχούς βελτίωσης των υπηρεσιών της, η ΔΙΑΣ συμμορφώνεται με το πρότυπο ασφαλείας PCI DSS v3.1 (Payment Card Industry Data Security Standard), το οποίο ενισχύει την ασφάλεια ευαίσθητων δεδομένων καρτών.
 

Πιστοποίηση ISO/IEC 27001:2013

Η ΔΙΑΣ έχει πιστοποιηθεί για τη συμμόρφωσή της προς το διεθνές πρότυπο ασφάλειας πληροφοριών ISO/IEC 27001:2013 από τον Οργανισμό Επιθεώρησης και Πιστοποίησης TUV Hellas (μέλος του TUV Nord Group).

Η πιστοποίηση καλύπτει όλο το εύρος των εργασιών της εταιρείας και κυρίως την παροχή υπηρεσιών συστήματος πληρωμών. 

Σχετικός σύνδεσμος

PCI Security Standards Council: https://www.pcisecuritystandards.org