Η ΔΙΑΣ στον SEPA

 

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, η ΔΙΑΣ προχώρησε σε τροποποιήσεις των υπηρεσιών πληρωμών της για τις μεταφορές πιστώσεων και τις άμεσες χρεώσεις έτσι ώστε να είναι συμβατές με τις προδιαγραφές SEPA, μέσα στο προβλεπόμενο χρονικό πλαίσιο.  Κατά αυτόν τον τρόπο, όλες οι τράπεζες που είναι προσβάσιμοι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών  της ΔΙΑΣ έχουν γίνει συμβατές με τον SEPA με το μικρότερο δυνατό κόστος και έχουν αποκτήσει πρόσβαση, μέσω της ΔΙΑΣ, σε όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές τράπεζες.  Αυτό έχει καταστεί δυνατό μέσω της διασύνδεσης της ΔΙΑΣ με τα ευρωπαϊκά συστήματα πληρωμών EBA και equensWorldline και τη δραστηριοποίηση της ως πύλης αποστολής και λήψης πληρωμών με την Ευρώπη.  Σε κάθε περίπτωση, ο διακανονισμός των πληρωμών που εξυπηρετούνται από τη ΔΙΑΣ πραγματοποιείται στο TARGET2.

 

Χρησιμοποιούμε cookies για την ασφαλή περιήγησή σας στον ιστότοπό μας. Περισσότερες Πληροφορίες