Μέλος του SWIFT

 
Η ΔΙΑΣ είναι μέλος και συνδέεται τηλεπικοινωνιακά με το SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), του οποίου η έδρα βρίσκεται στις Βρυξέλλες με γραφεία στα σημαντικότερα χρηματιστηριακά κέντρα και στις αναπτυσσόμενες αγορές.
 
Το SWIFT λειτουργεί ως μεταφορέας τυποποιημένων μηνυμάτων (πληροφοριών) οικονομικού περιεχομένου μεταξύ των μελών του, μέσω της ιδιόκτητης πλατφόρμας του, εξασφαλίζει δε την ακεραιότητα, εμπιστευτικότητα και ταχύτητα της μεταφοράς.
 
Η ΔΙΑΣ ανταλλάσσει σήμερα τέτοιες πληροφορίες με το TARGET2, το οποίο είναι το RTGS (Real Time Gross Settlement) σύστημα που προσφέρει το Ευρωσύστημα, με τράπεζες και με Αυτοματοποιημένα Κέντρα Εκκαθάρισης (πχ. EBA Clearing).
 
Σχετικοί σύνδεσμοι:
 

 

Χρησιμοποιούμε cookies για την ασφαλή περιήγησή σας στον ιστότοπό μας. Περισσότερες Πληροφορίες