Μεταφορές πίστωσης EBA

Η ΔΙΑΣ διακινεί μεταφορές πίστωσης από και προς πιστωτικά ιδρύματα εγκατεστημένα στον SEPA, οι οποίες είναι συμβατές με τις προδιαγραφές του σχήματος SCT (SEPA Credit Transfers) του European Payments Council (EPC).
 
Στο παραπάνω πλαίσιο, η ΔΙΑΣ έχει διασυνδεθεί με το σύστημα STEP2 SEPA Credit Transfer του EBA Clearing και μπορεί να παρέχει τεχνική διευκόλυνση σε τράπεζες, οι οποίες είναι μέλη στην υπηρεσία μεταφορών πίστωσης της ΔΙΑΣ, DCT (DIAS Credit Transfer) και συμμετέχουν στο σύστημα STEP2 SEPA Credit Transfer προκειμένου να στέλνουν και να δέχονται μεταφορές πίστωσης μέσω του EBA Clearing.

 

Άμεσες χρεώσεις EBA

Η ΔΙΑΣ διακινεί άμεσες χρεώσεις από και προς πιστωτικά ιδρύματα εγκατεστημένα στον SEPA, οι οποίες είναι συμβατές με τις προδιαγραφές άμεσων χρεώσεων του σχήματος SEPA Direct Debit (Core και B2B) του European Payments Council (EPC).
 
Στο παραπάνω πλαίσιο, η ΔΙΑΣ έχει διασυνδεθεί με τα συστήματα STEP2 SDD Core και STEP2 SDD B2B του EBA Clearing και μπορεί να παρέχει τεχνική διευκόλυνση σε τράπεζες, οι οποίες είναι μέλη στην υπηρεσία άμεσων χρεώσεων της ΔΙΑΣ DDD (DIAS Direct Debit) και συμμετέχουν  στις παραπάνω υπηρεσίες άμεσων χρεώσεων του συστήματος STEP2 προκειμένου να στέλνουν και να δέχονται άμεσες χρεώσεις μέσω του EBA Clearing.


Σχετικοί σύνδεσμοι:

Σχετικά με τον EBA Clearing

Χρησιμοποιούμε cookies για την ασφαλή περιήγησή σας στον ιστότοπό μας. Περισσότερες Πληροφορίες