Καταβολή εργοδοτικών και ασφαλιστικών εισφορών

Οι εργοδότες και οι ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν τη δυνατότητα καταβολής των εργοδοτικών και ασφαλιστικών τους εισφορών, αντίστοιχα, προς τον ΕΦΚΑ μέσω της υπηρεσίας μεταφοράς πιστώσεων DIAS Credit Transfer του Συστήματος Πληρωμών της ΔΙΑΣ.

Η πληρωμή γίνεται με χρέωση του λογαριασμού του οφειλέτη ενώ η εντολή πληρωμής μπορεί να δοθεί σε κατάστημα τράπεζας, η μέσω εναλλακτικών δικτύων, όπως e-banking, phone banking και ATM.

Τα απαραίτητα στοιχεία για την πληρωμή των εισφορών ασφάλισης είναι:

  • Ο αριθμός μητρώου του εργοδότη ή ελεύθερου επαγγελματία.
  • Ο αριθμός φορολογικού μητρώου της επιχείρησης.
  • Η μισθολογική περίοδος για την οποία γίνεται η πληρωμή.
  • Το ποσό της οφειλής που αντιστοιχεί στη μισθολογική περίοδο.

 

Χρησιμοποιούμε cookies για την ασφαλή περιήγησή σας στον ιστότοπό μας. Περισσότερες Πληροφορίες