Εισπράξεις οργανισμών και επιχειρήσεων

Μέσω των υπηρεσιών μεταφοράς πιστώσεων και άμεσων χρεώσεων της ΔΙΑΣ παρέχεται η δυνατότητα σε οργανισμούς και επιχειρήσεις να εισπράττουν τις οφειλές των πελατών τους.  Σήμερα, εξυπηρετούνται οι εισπράξεις των παρακάτω κατηγοριών επιχειρήσεων:

  • Ασφαλιστικές εταιρείες,
  • εταιρείες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας,
  • εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης,
  • κοινωφελείς οργανισμοί (actionaid, WWF, Greenpeace, Γιατροί Χωρίς Σύνορα, UNICEF κ.λ.π.),
  • δημοτικές εταιρείες ύδρευσης,
  • εταιρείες παροχής ενέργειας.

Στις πληρωμές με άμεση χρέωση ο υπόχρεος δίνει εντολή ανάθεσης στην τράπεζα ή τον οργανισμό του.  Με αυτόν τον τρόπο εξουσιοδοτεί την τράπεζα να χρεώνει το λογαριασμό του, κάθε φορά που o οργανισμός ή η επιχείρηση στέλνει μία χρέωση. 

Στις πληρωμές με μεταφορά πίστωσης ο υπόχρεος δίνει εντολή πληρωμής της οφειλής του κάθε φορά που ο οργανισμός εκδίδει νέο λογαριασμό.

Οι Οργανισμοί και οι Επιχειρήσεις, για την είσπραξη των οφειλών πελατών τους μέσω των υπηρεσιών μεταφορών πίστωσης ή/και άμεσων χρεώσεων, πρέπει να απευθύνονται σε οποιαδήποτε τράπεζα, προσβάσιμο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών της ΔΙΑΣ.

 

 

Χρησιμοποιούμε cookies για την ασφαλή περιήγησή σας στον ιστότοπό μας. Περισσότερες Πληροφορίες