Επιχειρησιακή Επιτροπή του Συστήματος Πληρωμών ΔΙΑΣ

Η Επιχειρησιακή Επιτροπή του Συστήματος Πληρωμών ΔΙΑΣ αποτελείται από εκπροσώπους των συμμετεχόντων στο Σύστημα Πληρωμών, της ΕΕΤ, την Διευθύνουσα Σύμβουλο και Γενική Διευθύντρια της ΔΙΑΣ, τον Γενικό Διευθυντή του Συστήματος Πληρωμών και άλλα στελέχη της Εταιρείας. Σκοπός της είναι η ανάπτυξη, εξέλιξη και προώθηση των υπηρεσιών και προϊόντων που προσφέρει η ΔΙΑΣ σε τεχνικό και επιχειρησιακό επίπεδο.

Μπορείτε να διαβάσετε εδώ τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιχειρησιακής Επιτροπής του Συστήματος Πληρωμών ΔΙΑΣ:

Κανονισμός Λειτουργίας