Εισπράξεις με κωδικό RF/QR

Οι φορείς του Δημόσιου τομέα εισπράττουν οφειλές εύκολα και γρήγορα, μέσω του κωδικού πληρωμής που παρέχουν στους πολίτες. Ο κωδικός πληρωμής RF είναι ένας μοναδικός, 25ψήφιος κωδικός που επιτρέπει την πληρωμή, μέσω μεταφοράς πίστωσης, χωρίς να απαιτείται η γνώση του IBAN. Εναλλακτικά, υπάρχει η δυνατότητα απεικόνισής του και ως QR, οπότε η πληρωμή μπορεί να γίνει σκανάρωντάς τον, μέσω του mobile banking των τραπεζών που τον παρέχουν. Ενδεικτικά, κωδικό πληρωμής χρησιμοποιούν δημόσιοι φορείς και αρχές, όπως η ΑΑΔΕ (τέλη κυκλοφορίας), ο ΕΦΚΑ, το Κτηματολόγιο, Δήμοι, Επιμελητήρια.

Ο Φορέας που επιθυμεί να ενταχθεί στην υπηρεσία επικοινωνεί με τον συνεργαζόμενο Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών του.

Τα ποσά των εισπράξεων πιστώνονται στον λογαριασμό επιλογής του Φορέα

Άμεση ενημέρωση εξόφλησης

24/7/365

Εργαλεία υποστήριξης της υλοποίησης

Αυτοματοποιημένο περιβάλλον δοκιμών

Ευελιξία πληρωμής

Ο πολίτης επιλέγει τον Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών, το μέσο πληρωμής που τον εξυπηρετεί (web banking, mobile banking) και τον τρόπο πληρωμής (εισαγωγή RF ή σκανάρισμα QR)

Απλοποιημένη διαδικασία είσπραξης και λογιστικής συμφωνίας

Μέσα από σύγχρονα εργαλεία, προσαρμοσμένα στις ανάγκες του Φορέα

Τα ποσά των εισπράξεων πιστώνονται στον λογαριασμό επιλογής του Φορέα

Άμεση ενημέρωση εξόφλησης

24/7/365

Εργαλεία υποστήριξης της υλοποίησης

Αυτοματοποιημένο περιβάλλον δοκιμών

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ