Γιώργος Νασούλης

Ο Γιώργος Νασούλης είναι Γενικός Διευθυντής, Group CDO στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς. Έχει περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση τεχνολογικών λύσεων μεγάλης κλίμακας, στη διαχείριση επαγγελματικών ομάδων πληροφορικής και στην παροχή βιώσιμων και καινοτόμων λύσεων που ενδυναμώνουν και μετασχηματίζουν το επιχειρηματικό μοντέλο των επιχειρήσεων μέσω της νέας τεχνολογίας.

Επιβλέπει τις δραστηριότητες διαχείρισης και ανάλυσης δεδομένων του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς εστιάζοντας στον καθορισμό της στρατηγικής των δεδομένων και στη δημιουργία μιας κουλτούρας που καθοδηγείται από τα δεδομένα, στην προώθηση της καινοτομίας και ενσωμάτωση της βέλτιστης αρχιτεκτονικής προσέγγισης, στην καθιέρωση τεχνολογιών, εργαλείων, προσεγγίσεων και μεθοδολογιών με στόχο τη δημιουργία επιχειρηματικής αξίας και την μεγιστοποίηση της απόδοσης των δεδομένων του οργανισμού και στη διασφάλιση της βέλτιστης ευθυγράμμισης της στρατηγικής των δεδομένων με τους επιχειρηματικούς στόχους της Τράπεζας.

Ο Γιώργος Νασούλης είναι μέλος του Δ.Σ. της ΔΙΑΣ Α.Ε. και έχει διατελέσει Group CIO στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΙΠ) και μέλος του Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρίας Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ).

Είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με μεταπτυχιακές σπουδές Πληροφορικής στο Πολυτεχνείο της Γκρενόμπλ - Γαλλίας.