Γιώργος Σπυρόπουλος

Ο Γιώργος Σπυρόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1963. Είναι κάτοχος Πτυχίου Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών και Μεταπτυχιακού τίτλου Master of Philosophy – Electronic & Electrical Engineering του Πανεπιστημίου του Birmingham, UK.

Ξεκίνησε την καριέρα του στην ALPHA BANK το 1990 (Τράπεζα Πίστεως), όπου και υπηρέτησε από διάφορες θέσεις ευθύνης, αρχικά στο ΙΤ και αργότερα στα Operations ως επικεφαλής της Κινήσεως Κεφαλαίων, ως Σύμβουλος Διοικήσεως στην ALPHA BANK Serbia και ως Διευθυντής της Διευθύνσεως Υποστηρίξεως Δραστηριοτήτων Corporate & Investment Banking της Τραπέζης. Σήμερα κατέχει την θέση του Ανώτερου Διευθυντού Υποστηρικτικών Λειτουργιών της Τραπέζης, είναι αντιπρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής Πληρωμών, Λειτουργιών & Digital Banking στην Ελληνική Ένωση Τραπεζών και αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της εταιρίας ΔΙΑΣ.

Διαθέτει σημαντική εμπειρία στην κίνηση κεφαλαίων, ειδικά ως αποτέλεσμα της ανάληψης και υλοποίησης έργων όπως η  κεντροποίηση των συστημάτων πληρωμών του Ομίλου ALPHA BANK, η δημιουργία του Κεντρικού Συστήματος Κινήσεως Κεφαλαίων του Ομίλου και ενοποίηση των Back Offices καθώς και η συμμετοχή της ALPHA BANK ως άμεσου μέλους στα κύρια συστήματα εκκαθάρισης και διακανονισμού πληρωμών σε ΕΥΡΩ. Διετέλεσε μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής της ΕΕΤ για την Εθνική μετάπτωση στο SEPA.