Διασύνδεση της ΔΙΑΣ με το TIPS

Σήμερα, 10/12/2021 ολοκληρώθηκε με επιτυχία η απευθείας σύνδεση του εγχώριου συστήματος πληρωμών με το διατραπεζικό σύστημα πληρωμών TIPS της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Πλέον, το 97% των λογαριασμών πληρωμών του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος συμμετέχει στη δυνατότητα ανταλλαγής άμεσων πληρωμών με την Ευρώπη μέσω της ΔΙΑΣ.

Ανακοίνωση ΕΚΤ