Συναλλαγές αξίας 344 δισ. ευρώ μέσω ΔΙΑΣ το 2021

Ιστορικό υψηλό κατέγραψαν οι συναλλαγές που διακινήθηκαν μέσω της ΔΙΑΣ Α.Ε. το 2021, οι οποίες ανήλθαν σε 330 εκατομμύρια σημειώνοντας αύξηση 13% σε ετήσια βάση. Σε όρους αξίας, ανήλθαν σε 344 δισ. ευρώ -ποσό διπλάσιο από το ΑΕΠ της χώρας για το 2020 και ιστορικό ρεκόρ στα 32 έτη λειτουργίας του εγχώριου συστήματος πληρωμών.

Από το σύνολο των συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν το περασμένο έτος μέσω της ΔΙΑΣ, το 85,5% αντιστοιχεί σε μεταφορές πίστωσης, στις οποίες περιλαμβάνονται διατραπεζικά εμβάσματα (αύξηση 24%), άμεσες μεταφορές πίστωσης (αύξηση 65%), εισπράξεις (αύξηση 12%) και πληρωμές (αύξηση 9,7%) φορέων του δημοσίου και ιδιωτικών επιχειρήσεων.

Οι πληρωμές από επιχειρήσεις/οργανισμούς, οι οποίες αποτελούν το 31% του συνόλου των συναλλαγών που διακινήθηκαν από τη ΔΙΑΣ το 2021, αφορούν  κυρίως σε πληρωμές φορέων του Δημοσίου, όπως μισθοδοσίες υπαλλήλων του Δημοσίου, συντάξεις και επιδόματα. Να σημειωθεί ότι οι πληρωμές από ιδιωτικές επιχειρήσεις αυξήθηκαν 89% σε σχέση με το 2020.

Συναλλαγές με κωδικό πληρωμής RF/QR

Οι οργανισμοί και οι επιχειρήσεις που έχουν υιοθετήσει την τυποποίηση του κωδικού πληρωμής RF/QR ξεπερνούν πλέον το 75% του συνόλου των οργανισμών που είναι διασυνδεδεμένοι στο διατραπεζικό Σύστημα Πληρωμών ΔΙΑΣ. Ενδεικτικά, κωδικό πληρωμής RF/QR χρησιμοποιούν δημόσιοι φορείς, όπως οι φορολογικές αρχές για την είσπραξη φόρων (π.χ. τέλη κυκλοφορίας), φορείς κοινωνικής ασφάλισης και ιδιωτικές εταιρείες, όπως εταιρείες ενέργειας, τηλεπικοινωνιών, ασφαλιστικές, φαρμακοβιομηχανίες, εταιρείες ταχυμεταφορών, εμπορίας αυτοκινήτων, ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, εταιρείες εμπορίας ηλεκτρικών ειδών, ειδών ένδυσης, καλλυντικών κ.ά. Εντός του 2022 έχει προγραμματιστεί η ενεργοποίηση της υπηρεσίας από ακόμη περισσότερους οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, γεγονός που θα συμβάλλει στη διευκόλυνση των συναλλαγών για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Συναλλαγές μέσω του IRIS

Το 2021 ενισχύθηκε σημαντικά η υπηρεσία «IRIS online payments» η οποία παρέχεται από τη ΔΙΑΣ σε συνεργασία με τα πιστωτικά ιδρύματα και τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών με στόχο την εξασφάλιση συναλλαγών με ακόμη μεγαλύτερη ταχύτητα και ασφάλεια. Στα προϊόντα IRIS περιλαμβάνονται οι άμεσες μεταφορές χρημάτων μεταξύ φίλων (IRIS P2P) και οι πληρωμές σε ηλεκτρονικό κατάστημα (IRIS e-commerce) που κατέγραψαν ισχυρούς ρυθμούς αύξησης 140% και 75% αντίστοιχα.

Μπορείτε να βρείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία του Συστήματος Πληρωμών ΔΙΑΣ.