Ανακοινώσεις

13.03.2020

Ενημέρωση για την ομαλή λειτουργία του Συστήματος Πληρωμών ΔΙΑΣ ...

περισσότερα...

17.12.2015

Πιστοποίηση της ΔΙΑΣ βάσει του διεθνούς προτύπου ασφάλειας πληροφοριών ISO/IEC 27001:2013 ...

περισσότερα...

18.11.2015

Συμμόρφωση της ΔΙΑΣ προς το διεθνές πρότυπο ασφάλειας ευαίσθητων δεδομένων καρτών PCI DSS v3.1 ...

περισσότερα...

18.11.2015

Πιστοποίηση της ΔΙΑΣ βάσει του διεθνούς προτύπου επιχειρησιακής συνέχειας ISO/IEC 22301:2012 ...

περισσότερα...

23.09.2015

Χρεώσεις μελών της ΔΙΑΣ ...

περισσότερα...

17.09.2014

Πιστοποίηση PCI DSS για τη ΔΙΑΣ ...

περισσότερα...

28.08.2014

Η ΔΙΑΣ είναι UPI TPSP (UnionPay International Third Party Service Provider) ...

περισσότερα...

27.02.2013

Ειδικές αργίες διατραπεζικών συναλλαγών για το έτος 2013 ...

περισσότερα...

02.01.2012

Πληρωμή φόρων στις ΔΟΥ με χρήση καρτών πληρωμής ...

περισσότερα...
Χρησιμοποιούμε cookies για την ασφαλή περιήγησή σας στον ιστότοπό μας. Περισσότερες Πληροφορίες