Ανακοινώσεις

28.08.2014

Η ΔΙΑΣ είναι UPI TPSP στην Ελλάδα για την υπηρεσία "Switching/Gateway Services of UnionPay Card Acquiring"

 

Η ΔΙΑΣ ανακοινώνει την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής της, σε συνεργασία με την UnionPay International, ως UPI TPSP (UnionPay International Third Party Service Provider) για την υπηρεσία "Switching/Gateway Services of UnionPay Card Acquiring" που παρέχεται στην Ελλάδα.

Η υπηρεσία απευθύνεται σε Πιστωτικά Ιδρύματα στην Ελλάδα, τα οποία είναι μέλη της UnionPay International (UPI Members) με πεδίο την υποδοχή (acquiring) συναλλαγών καρτών πληρωμής με το σήμα της UnionPay International σε ATM ή POS του δικτύου τους.

Στο παραπάνω πλαίσιο, η ΔΙΑΣ έχει ολοκληρώσει και λειτουργεί πλήρη τεχνολογική υποδομή καθώς και δικτυακή διασύνδεση απ' ευθείας με την UnionPay International.

Δείτε όλες τις σνακοινώσεις...
Χρησιμοποιούμε cookies για την ασφαλή περιήγησή σας στον ιστότοπό μας. Περισσότερες Πληροφορίες