Ανακοινώσεις

17.09.2014

Η ΔΙΑΣ ανακοινώνει την πιστοποίησή της βάσει του διεθνούς προτύπου ασφαλείας PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard), το οποίο ενισχύει την ασφάλεια ευαίσθητων δεδομένων καρτών και των συναλλαγών πληρωμών.

Η παραπάνω πιστοποίηση της ΔΙΑΣ έγινε στα πλαίσια της συνεχούς βελτίωσης των υπηρεσιών της και ανταπόκρισης της στις μεταβαλλόμενες τεχνολογικές συνθήκες.

Δείτε όλες τις σνακοινώσεις...
Χρησιμοποιούμε cookies για την ασφαλή περιήγησή σας στον ιστότοπό μας. Περισσότερες Πληροφορίες