Εταιρικά Νέα

17.12.2015

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η πιστοποίηση της ΔΙΑΣ κατά το διεθνές πρότυπο ασφάλειας πληροφοριών ISO/IEC 27001:2013 από τον Οργανισμό Επιθεώρησης και Πιστοποίησης TÜV Hellas (μέλος του TÜV Nord Group). Η διεθνής αυτή πιστοποίηση καλύπτει όλο το εύρος των εργασιών της εταιρείας και κυρίως την παροχή υπηρεσιών συστήματος πληρωμών.

Η παραπάνω πιστοποίηση αποδεικνύει ότι η εταιρεία διαθέτει ένα πλήρως τεκμηριωμένο, λειτουργικό και δοκιμασμένο Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών, το οποίο λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την ασφάλεια των πληροφοριών που διαχειρίζεται η ΔΙΑΣ με βάση τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές.

Δείτε όλα τα νέα...
Χρησιμοποιούμε cookies για την ασφαλή περιήγησή σας στον ιστότοπό μας. Περισσότερες Πληροφορίες