Εταιρικά Νέα

10.09.2012

Από τις αρχές του 2012, δύο νέες διατραπεζικές συναλλαγές προσφέρονται μέσω των ΑΤΜ του δικτύου της ΔΙΑΣ: 

i) η μεταβολή του προσωπικού κωδικού (PIN) της κάρτας,

ii) η απεμπλοκή του προσωπικού κωδικού της κάρτας. 

Για λόγους ασφαλείας το ημερήσιο όριο στην διατραπεζική ανάληψη μετρητών έχει οριστεί στα 600 ευρώ.

Δείτε όλα τα νέα...