Εκτελεστική Επιτροπή

Η Εκτελεστική Επιτροπή αποτελείται από την Διευθύνουσα Σύμβουλό & Γενική Διευθύντρια της Εταιρείας ως Πρόεδρο. Ως τακτικά μέλη συμμετέχουν ο Γενικός Διευθυντής Συστήματος Πληρωμών, ο Διευθυντής Οικονομικών και  Διοικητικών Υπηρεσιών, ο Διευθυντής Μηχανογραφικών Υποδομών, ο Επικεφαλής του Τομέα Ασφάλειας και ο Σύμβουλος Ανάπτυξης και Καινοτομίας. Στις συνεδριάσεις της ενδέχεται να συμμετέχουν κατόπιν πρόσκλησης της Προέδρου, η Νομικός Σύμβουλος και άλλα στελέχη της Εταιρείας. Η Εκτελεστική Επιτροπή συνεπικουρεί την Διευθύνουσα Σύμβουλο στη χάραξη και υλοποίηση της στρατηγικής της Εταιρείας.

Μπορείτε να διαβάσετε εδώ τον Κανονισμό Λειτουργίας της Εκτελεστικής Επιτροπής:

Κανονισμός Εκτελεστικής Επιτροπής