Πληρωμή με κωδικό RF/QR

Οι καταναλωτές πραγματοποιούν προς επιχειρήσεις, οργανισμούς και φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, πληρωμές με κωδικό (RF/QR), χωρίς να απαιτείται να γνωρίζουν τον ΙΒΑΝ του δικαιούχου και χρησιμοποιώντας το μέσο της επιλογής τους (web banking, mobile banking). Ο κωδικός πληρωμής RF είναι ένας μοναδικός, 25ψήφιος κωδικός που επιτρέπει την πληρωμή, μέσω μεταφοράς πίστωσης. Εναλλακτικά, υπάρχει η δυνατότητα απεικόνισής του και ως QR, οπότε η πληρωμή μπορεί να γίνει σκανάρωντάς τον από το mobile banking των τραπεζών που το παρέχουν. 

Ενδεικτικά, κωδικό πληρωμής χρησιμοποιούν οι φορολογικές αρχές για πληρωμή φόρων (π.χ. τέλη κυκλοφορίας), φορείς κοινωνικής ασφάλισης, εταιρείες ενέργειας, τηλεφωνίας, ασφαλιστικές, φαρμακοβιομηχανίες, εταιρείες ταχυμεταφορών, εμπορίας αυτοκινήτων, ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, εταιρείες εμπορίας ειδών ένδυσης και καλλυντικών κ.ά.

Διασφάλιση της ορθότητας της πληρωμής

Πραγματοποίηση συναλλαγής στο ασφαλές περιβάλλον του Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών με εισαγωγή του κωδικού πληρωμής ή με ανάγνωση κωδικού QR από το mobile banking

Ταχύτητα πληρωμής

Πληρωμή εντός λίγων δευτερολέπτων 24/7/365, ενώ σε πολλές περιπτώσεις ο δικαιούχος οργανισμός /επιχείρηση ενημερώνεται άμεσα για την πληρωμή.

Ευκολία

Πληρωμή μόνο με την χρήση του κωδικού RF ή σκανάρισμα του QR, όπου δίνεται ως επιλογή, χωρίς να προηγείται αναζήτηση κατηγορίας ή επωνυμίας επιχείρησης/οργανισμού στο web banking, mobile banking.

Διασφάλιση της ορθότητας της πληρωμής

Πραγματοποίηση συναλλαγής στο ασφαλές περιβάλλον του Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών με εισαγωγή του κωδικού πληρωμής ή με ανάγνωση κωδικού QR από το mobile banking

Ταχύτητα πληρωμής

Πληρωμή εντός λίγων δευτερολέπτων 24/7/365, ενώ σε πολλές περιπτώσεις ο δικαιούχος οργανισμός /επιχείρηση ενημερώνεται άμεσα για την πληρωμή.

Ευκολία

Πληρωμή μόνο με την χρήση του κωδικού RF ή σκανάρισμα του QR, όπου δίνεται ως επιλογή, χωρίς να προηγείται αναζήτηση κατηγορίας ή επωνυμίας επιχείρησης/οργανισμού στο web banking, mobile banking.

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ