Επικοινωνία
Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε.
Τηλέφωνο
+30 210 6171600
Fax
+30 210 6199339
Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο

Εάν ενδιαφέρεστε για κάποια θέση εργασίας, μπορείτε να μας στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα μέσω email στο "info@dias.com.gr".

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μέσω Email
Μέσω LinkedIn