Πάγιες εντολές

Μέσω των πάγιων εντολών, ο καταναλωτής μπορεί να πληρώνει εμπρόθεσμα και αυτόματα τους λογαριασμούς και τις τακτικές οφειλές του. Για την πληρωμή μέσω πάγιων εντολών, η επιχείρηση/ οργανισμός (δικαιούχος) παρέχει στον πελάτη του (σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή) τον κωδικό ανάθεσης. Στη συνέχεια, ο πελάτης τον εξουσιοδοτεί προς χρέωση του λογαριασμού πληρωμών του, μέσω της εντολής ανάθεσης. Η εντολή ανάθεσης συλλέγεται από την επιχείρηση ή από τον Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών, στον οποίο τηρεί λογαριασμό ο πληρωτής.

Με τον τρόπο αυτόν, οι πληρωμές και μεταφορές χρημάτων πραγματοποιούνται έγκαιρα. Ο πελάτης δεν χρειάζεται να ανησυχεί για τη λήξη των λογαριασμών του ή την πάροδο της προθεσμίας πληρωμής των οφειλών του.

Εμπρόθεσμη πληρωμή

Οι πληρωμές εκτελούνται αυτόματα κατά την ημερομηνία λήξης τους

Διασφάλιση της άμεσης χρέωσης

Δικαίωμα επιστροφής χρέωσης (refund) και ορισμός ορίου χρέωσης

Ασφάλεια

Οι συναλλαγές εκτελούνται σύμφωνα με το ευρωπαϊκό σχήμα SEPA Direct Debit

Eυελιξία στην επιλογή τράπεζας χρέωσης

Εγχώριες και διασυνοριακές SEPA χρεώσεις

Εμπρόθεσμη πληρωμή

Οι πληρωμές εκτελούνται αυτόματα κατά την ημερομηνία λήξης τους

Διασφάλιση της άμεσης χρέωσης

Δικαίωμα επιστροφής χρέωσης (refund) και ορισμός ορίου χρέωσης

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ