Πραγματοποιείται η καταβολή των πληρωμών του Ελληνικού Δημοσίου από φορείς της κεντρικής και γενικής κυβέρνησης. Η διαχείριση των πληρωμών τους γίνεται είτε διαδραστικά με τη χρήση διαδικτυακής εφαρμογής της ΔΙΑΣ είτε/και αυτοματοποιημένα με μεταφορά αρχείων μέσω της σύνδεσης του φορέα με τη ΔΙΑΣ.

Μισθοδοσία υπαλλήλων κεντρικής και γενικής κυβέρνησης

Καταβολή συντάξεων

Κύριων και επικουρικών

Λοιπές μαζικές πληρωμές

όπως καταβολή επιδομάτων, ασφαλιστικές αποζημιώσεις, πληρωμή προμηθευτών

Πληρωμή με κωδικό

όπως πληρωμή φόρων, λογαριασμών κοινής ωφέλειας, ασφαλιστικών εισφορών κ.α.

Αυθημερόν πίστωση του δικαιούχου

Ασφαλείς πληρωμές σύμφωνα με το ευρωπαϊκό σχήμα SEPA Credit Transfer

Εγχώριες και διασυνοριακές SEPA πληρωμές

Διαχείριση πιστώσεων

Η υπηρεσία παρέχει στους Φορείς την δυνατότητα αυτοματοποιημένης διαχείρισης πιστώσεων (end-to-end)

Μισθοδοσία υπαλλήλων κεντρικής και γενικής κυβέρνησης

Καταβολή συντάξεων

Κύριων και επικουρικών

Λοιπές μαζικές πληρωμές

όπως καταβολή επιδομάτων, ασφαλιστικές αποζημιώσεις, πληρωμή προμηθευτών

Πληρωμή με κωδικό

όπως πληρωμή φόρων, λογαριασμών κοινής ωφέλειας, ασφαλιστικών εισφορών κ.α.

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ