Διατραπεζικό ATM

Ο κάτοχος κάρτας πληρωμών εξυπηρετείται σε οποιοδήποτε ATM των Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών που συμμετέχουν στην υπηρεσία DIASATM, με δυνατότητα πραγματοποίησης των ακόλουθων συναλλαγών:

  • Ανάληψη μετρητών, με ημερήσιο όριο 620 ευρώ
  • Ερώτηση υπολοίπου
  • Μεταβολή προσωπικού κωδικού κάρτας (PIN)
  • Απεμπλοκή προσωπικού κωδικού κάρτας (PIN)

Αποδεκτές γίνονται οι κάρτες που έχουν εκδοθεί από συμμετέχοντες Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών, καθώς και κάρτες με το λογότυπο AMEX και DINERS. Η έγκριση κάθε συναλλαγής δίνεται αποκλειστικά από τον Πάροχο - εκδότη της κάρτας. 

Οι συναλλαγές είναι ασφαλείς, πλήρως εναρμονισμένες με τις απαιτήσεις του προτύπου PCI DSS.

Λίστα Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών που συμμετέχουν στην υπηρεσία.

Εκτενές δίκτυο ΑΤΜ σε όλη την Ελλάδα, δυνατότητα επιλογής του εγγύτερου σημείου από τον κάτοχο κάρτας

Ίδια εμπειρία χρήσης για τον κάτοχο κάρτας, όπως και στο δίκτυο ΑΤΜ του Παρόχου του

Εκτενές δίκτυο ΑΤΜ σε όλη την Ελλάδα, δυνατότητα επιλογής του εγγύτερου σημείου από τον κάτοχο κάρτας

Ίδια εμπειρία χρήσης για τον κάτοχο κάρτας, όπως και στο δίκτυο ΑΤΜ του Παρόχου του

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ