Η Εταιρεία
Εθνικός Φορέας Εκκαθάρισης Διατραπεζικών Πληρωμών
Προφίλ

Η εταιρεία ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΔΙΑΣ) Α.Ε. ξεκίνησε τη λειτουργία της το 1989 και αποτελεί τον Εθνικό Φορέα Εκκαθάρισης Διατραπεζικών Πληρωμών. Μέτοχοι της είναι η Τράπεζα της Ελλάδος, πιστωτικά ιδρύματα και νομικά πρόσωπα, με κύριο αντικείμενο επιχειρηματικής τους δραστηριότητας τα μέσα πληρωμών, ως ακολούθως:

Η ΔΙΑΣ έχει αναπτύξει και λειτουργεί το Σύστημα Πληρωμών ΔΙΑΣ, μέσω του οποίου διακινούνται και εκκαθαρίζονται ηλεκτρονικά διατραπεζικές πληρωμές τόσο εντός της χώρας όσο και διασυνοριακά και περιλαμβάνει τα παρακάτω εργαλεία πληρωμών: μεταφορές πίστωσης, άμεσες χρεώσεις, πληρωμές με κάρτες, επιταγές, συναλλαγές σε ΑΤΜ. Στο Σύστημα Πληρωμών ΔΙΑΣ συμμετέχουν ως μέλη όλα τα πιστωτικά ιδρύματα καθώς και ιδρύματα πληρωμών και ηλεκτρονικού χρήματος που λειτουργούν στην Ελλάδα ενώ η διασύνδεσή του με Συστήματα Πληρωμών του SEPA προσφέρει προσβασιμότητα σε παρόχους πληρωμών της Ευρωζώνης.

Η ΔΙΑΣ αποτελεί τον κόμβο στην Ελλάδα για τα μέσα πληρωμών credit transfers (μεταφορές πίστωσης) και direct debits (άμεσες χρεώσεις), στα οποία βασίζονται οι διαδικασίες είσπραξης, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη δεύτερη ευρωπαϊκή Οδηγία για τις υπηρεσίες πληρωμών (PSD2) και τον Ν. 4537/2018, τελεί υπό την επίβλεψη της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) και έμμεσα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) και είναι αναγνωρισμένη από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών (EPC). Η ΔΙΑΣ εξυπηρετεί τις εισπράξεις του Ελληνικού Δημοσίου (ΕΦΚΑ, ΑΑΔΕ, Γ.Λ.Κ., Κτηματολόγιο, Δ.Ε.Υ.Α., Δήμοι κ.α.) καθώς και μεγάλων εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ενέργειας, της τηλεφωνίας, στοιχηματικών και ασφαλιστικών υπηρεσιών και άλλων εμπορικών δραστηριοτήτων.

Το μηχανογραφικό περιβάλλον της Εταιρείας είναι μια ολοκληρωμένη λύση end-to-end που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιαδήποτε τράπεζα και Οργανισμό για το Σύστημα Πληρωμών της ΔΙΑΣ. Βασίζεται σε λύσεις ανοιχτής αρχιτεκτονικής τελευταίας τεχνολογίας, υποστηρίζει σύγχρονα πρότυπα μηνυμάτων και αξιοποιεί πολλαπλές τεχνικές επικοινωνίας. Η αδιάλειπτη λειτουργία των υπηρεσιών διασφαλίζεται με τη χρήση κατάλληλου εξοπλισμού και λύσεων υψηλής διαθεσιμότητας στο σύγχρονο Μηχανογραφικό Κέντρο της ΔΙΑΣ, στο οποίο  παρέχεται και η δυνατότητα φιλοξενίας εξοπλισμού τρίτων (Datacenter Colocation services).

Η Εταιρεία έχει σημαντική παρουσία στις συναλλαγές "account to account”, οι οποίες ήδη ξεκίνησαν στην Ελλάδα με τα προϊόντα IRIS Instant Payments (για μεταφορά χρημάτων μέσω κινητού/υπολογιστή) και IRIS e-commerce (για πληρωμή σε ηλεκτρονικό κατάστημα) από τη ΔΙΑΣ, σε συνεργασία με τις ελληνικές εμπορικές τράπεζες αλλά και τους υπόλοιπους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών που τα προσφέρουν.

Στρατηγική της Εταιρείας είναι να αναπτύσσει σε συνεργασία με τις τράπεζες καινοτόμες υπηρεσίες πληρωμών, απευθυνόμενες σε δημόσιους οργανισμούς και ιδιωτικές επιχειρήσεις με στόχο τον εκσυγχρονισμό των πληρωμών και το όφελος της εθνικής οικονομίας.

Ιστορία
Όραμα, αξίες & αποστολή

ΟΡΑΜΑ 

  • Να είμαστε ο βασικός κόμβος εκκαθάρισης και διακανονισμού των ηλεκτρονικών πληρωμών στην Ελλάδα.
  • Να βοηθήσουμε στην απρόσκοπτη υιοθέτηση των ηλεκτρονικών πληρωμών στην Ελλάδα και στην εύκολη, διαισθητική χρήση τους.

ΑΞΙΕΣ

Καινοτομία

Χρησιμοποιούμε υπερσύγχρονες, αποδεδειγμένες τεχνολογίες και μεθοδολογίες για να χτίσουμε το χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών μας, χωρίς να επαναπαυόμαστε σε υπάρχουσες πρακτικές και αντιλήψεις αλλά προχωρώντας με καινοτόμες ιδέες και νέες προσεγγίσεις.

Πελατοκεντρικότητα

Καθοδηγούμαστε από μια διαρκή επιθυμία να κατανοούμε και να ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες των πελατών που εξυπηρετούμε ή ενδέχεται να εξυπηρετήσουμε, παρέχοντας ένα φιλικό και ασφαλές περιβάλλον χρηματοοικονομικών πληρωμών.

Σεβασμός

Ο αμοιβαίος σεβασμός, η επαγγελματική συμπεριφορά και η συμμόρφωση προς κανόνες και τους κανονισμούς είναι ζωτικής σημασίας για την προστασία του σκοπού και των αξιών μας.

Ομαδικό Πνεύμα 

Ενθαρρύνουμε και υποστηρίζουμε τους ανθρώπους να συνεργάζονται, να αξιοποιούν τις δυνατότητές τους και να πετυχαίνουν αποτελέσματα μέσω ομαδικής δουλειάς.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Η ενίσχυση του κομβικού ρόλου μας στον τομέα των ηλεκτρονικών διατραπεζικών πληρωμών.

Εταιρική υπευθυνότητα και βιωσιμότητα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Η ΔΙΑΣ με αυξημένο αίσθημα υπευθυνότητας απέναντι στην προστασία του περιβάλλοντος και στην εξοικονόμηση των φυσικών πόρων, έχει ως στόχο τη συνεχή μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος. Για τον λόγο αυτόν δεσμεύεται για την περιβαλλοντικά υπεύθυνη λειτουργία της, μέσα από διάφορες ενέργειες, όπως είναι η ανακύκλωση χαρτιού, πλαστικού, αλουμινίου, μπαταριών και η απόσυρση/ανακύκλωση πεπαλαιωμένου μηχανογραφικού και μηχανολογικoύ εξοπλισμού.

KOIΝΩΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ

Η ΔΙΑΣ αποτελεί ενεργό μέλος της κοινωνίας και στηρίζει δραστηριότητες και πρωτοβουλίες με κοινωνικό χαρακτήρα.

Ενίσχυση για την αντιμετώπιση του COVID 19: Με σκοπό την ενίσχυση του αγώνα για την αντιμετώπιση της πανδημικής κρίσης του Covid-19, η Εταιρεία αποφάσισε να δωρίσει ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και υγειονομικό υλικό στο Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» και στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ».

Τον Απρίλιο 2020 άρχισε η υλοποίηση των μέτρων για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας. Τα έκτακτα επιδόματα που καταβλήθηκαν από το Δημόσιο το 2020 σε μισθωτούς, επιστήμονες και επιχειρήσεις, μέσω των υπηρεσιών του Συστήματος Πληρωμών ΔΙΑΣ, ήταν άνευ αμοιβής για την Εταιρεία.

Action Aid: H ΔΙΑΣ, στο πλαίσιο της έμπρακτης στήριξης του πολύπλευρου έργου της ACTION AID αποφάσισε από τον Οκτώβριο του 2008 τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα «ΑΝΑΔΟΧΗ ΠΑΙΔΙΩΝ».

Race for the cure: Η Εταιρεία επί σειρά ετών συμμετέχει ενεργά στη διοργάνωση Race for the Cure, που αποτελεί σημαντικό θεσμό για την ευαισθητοποίηση του κοινού, σχετικά με τον καρκίνο του μαστού. 

Άσυλο ανιάτων: H Εταιρεία συνεισφέρει σε είδη πρώτης ανάγκης.

Φάρος τυφλών Ελλάδος: Ενίσχυση σε υλικά δημιουργικής απασχόλησης και έντονης κοινωνικής συναναστροφής για άτομα με προβλήματα όρασης.

Κιβωτός του Κόσμου: Η ΔΙΑΣ στηρίζει το έργο της «Κιβωτού του Κόσμου» που φιλοξενεί και προστατεύει ανήλικα παιδιά από μονογονεϊκές οικογένειες ή χωρίς γονείς και στηρίζει τους γονείς που αντιμετωπίζουν δυσκολίες κατά την ανατροφή των παιδιών τους.