Πολιτική Cookies

Πώς αποθηκεύονται τα cookies

Προκειμένου να αποθηκευτούν τα cookies στη συσκευή σας, είναι απαραίτητο να έχετε παράσχει ρητή συγκατάθεση έχοντας ενημερωθεί για τις λειτουργίες τους στην παρούσα υποενότητα της ιστοσελίδας μας. Η αποδοχή των cookies δεν αποτελεί όρο εισόδου και χρήσης της ιστοσελίδας μας, με εξαίρεση τα απολύτως αναγκαία cookies.  

Μπορείτε να ανακαλέσετε την συγκατάθεση που έχετε παράσχει για την αποθήκευση cookies οποτεδήποτε, χωρίς καμία επιβάρυνση και με την ίδια ευκολία που τα αποδέχεσθε, ρυθμίζοντας το αντίστοιχο πεδίο δίπλα σε κάθε κατηγορία cookies, αφού επιλέξετε το εικονίδιο που εμφανίζεται στο αριστερό μέρος της οθόνης.

Μπορείτε επιπλέον να διαγράψετε τα cookies από τον υπολογιστή ή τη συσκευή σας, οποτεδήποτε θελήσετε ακολουθώντας τις οδηγίες που περιγράφονται στον εκάστοτε φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιείτε. Επιπλέον, μπορείτε να ρυθμίσετε τον φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιείτε κατά τέτοιον τρόπο, έτσι ώστε είτε να σας προειδοποιεί για την χρήση cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες των ιστοσελίδων, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση.

Προσωπικά δεδομένα

Κατά την αποθήκευση των αρχείων cookies στη συσκευή σας, η ΔΙΑΣ ενδέχεται να συλλέξει πληροφορίες που συνιστούν προσωπικά δεδομένα. Περισσότερες πληροφορίες για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων θα βρείτε στη σχετική ενότητα της ιστοσελίδας.

Κατηγορίες και σκοπός των cookies

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις κατηγορίες των cookies που χρησιμοποιούνται στην παρούσα ιστοσελίδα, μπορείτε να βρείτε επιλέγοντας το εικονίδιο στο κάτω αριστερά μέρος της οθόνης, όπου επίσης μπορείτε και να επιλέξετε ποιες κατηγορίες cookies αποθηκεύονται στη συσκευή σας.

Αποποίηση ευθύνης

Η ΔΙΑΣ ουδεμία ευθύνη φέρει για τον τρόπο, με τον οποίο τα κοινωνικά δίκτυα ή άλλα τρίτα μέρη, στα οποία ενδέχεται να παραπέμπει μέσω συνδέσμων το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας, χρησιμοποιούν τις πληροφορίες και τα προσωπικά σας δεδομένα, που συλλέγουν μέσω των cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αυτόν, μπορείτε να ανατρέξετε στην πολιτική cookies και Προσωπικών Δεδομένων των τρίτων αυτών μερών, η οποία εκφεύγει του ελέγχου μας.

Η παρούσα Πολιτική ορίζει την χρήση και αποθήκευση των cookies στο τερματικό του επισκέπτη και είναι σύμφωνη με την εθνική και υπερεθνική νομοθεσία και ειδικότερα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/58 (ePrivacy) και το νόμο, με τον οποίο ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία, Ν. 3471/2006, όπως εκάστοτε ισχύει. Στο επιτρεπόμενο από την νομοθεσία πλαίσιο, η Πολιτική αναθεωρείται τακτικά, ώστε να προσαρμόζεται στις οδηγίες των εποπτικών Αρχών και τις νεότερες νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις. Για το λόγο αυτό, σας προτρέπουμε να επισκέπτεστε συχνά την παρούσα ενότητα.

Τελευταία αναθεώρηση: Δεκέμβριος 2021.