Η διατραπεζική υπηρεσία ηλεκτρονικού συμψηφισμού επιταγών (DIASCHEQUE) αφορά στην ηλεκτρονική διακίνηση και εκκαθάριση επιταγών, τις οποίες αγοράζουν τράπεζες (αγοράστριες) και οι οποίες σύρονται σε βάρος λογαριασμών που τηρούνται σε άλλες τράπεζες (πληρώτριες).

Στην υπηρεσία εντάσσονται ιδιωτικές και τραπεζικές επιταγές σε ΕΥΡΩ, οι οποίες πληρούν τις προδιαγραφές τυποποίησης όπως αυτές έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών.

Τα κριτήρια συμμετοχής του Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών και η τιμολογιακή πολιτική είναι διαθέσιμα εδώ. 

Ηλεκτρονική διαχείριση των επιταγών

Μείωση των λειτουργικών εξόδων και λειτουργικού κινδύνου της τράπεζας

Ηλεκτρονική διαχείριση των επιταγών

Μείωση των λειτουργικών εξόδων και λειτουργικού κινδύνου της τράπεζας

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ