Η ΔΙΑΣ έχει υλοποιήσει και προσφέρει στους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών, οι οποίοι συμμετέχουν στο Σύστημα Πληρωμών ΔΙΑΣ, υπηρεσίες πληρωμών με κάρτες.

Τα κριτήρια συμμετοχής του Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών και η τιμολογιακή πολιτική είναι διαθέσιμα εδώ. 

Προδιαγραφές λειτουργίας, περιβάλλον δοκιμών, τεχνική και λειτουργική υποστήριξη

Ασφαλείς συναλλαγές, πλήρως εναρμονισμένες με τις απαιτήσεις του προτύπου PCI DSS

Προδιαγραφές λειτουργίας, περιβάλλον δοκιμών, τεχνική και λειτουργική υποστήριξη

Ασφαλείς συναλλαγές, πλήρως εναρμονισμένες με τις απαιτήσεις του προτύπου PCI DSS

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ