Η διατραπεζική υπηρεσία μεταφοράς Κεφαλαίων DIAS Credit Transfer (DCT) εξυπηρετεί τη διακίνηση μεταφορών πίστωσης και εμβασμάτων σε ΕΥΡΩ και υποστηρίζει τα Ευρωπαϊκά Σχήματα SEPA Credit Transfer και Instant SEPA Credit Transfer.

Τα κριτήρια συμμετοχής του Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών και η τιμολογιακή πολιτική είναι διαθέσιμα εδώ. 

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ