Εισπράξεις μέσω πάγιων εντολών

Η εξόφληση της οφειλής του πληρωτή διενεργείται κατόπιν αποστολής απαίτησης από την επιχείρηση. Προϋποθέτει την εξουσιοδότηση (εντολή ανάθεσης) του πληρωτή για χρέωση του λογαριασμού του με τα ποσά των οφειλών. Το έντυπο ανάθεσης συμπληρώνεται και υπογράφεται είτε στην επιχείρηση/οργανισμό είτε στον Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών. Οι πληρωμές εισάγονται στην υπηρεσία DIAS Direct Debit είτε αυτοματοποιημένα με μεταφορά αρχείων είτε διαδραστικά μέσω της σύνδεσης της επιχείρησης/οργανισμού με τη ΔΙΑΣ.

Οι αναθέσεις διακρίνονται σε επαναλαμβανόμενες (recurring) για την αποστολή άμεσων χρεώσεων (/πάγιων εντολών) από την επιχείρηση/οργανισμό σε τακτά χρονικά διαστήματα και σε εφάπαξ (one-off) για την αποστολή μίας και μόνο άμεσης χρέωσης.

Η συμμετοχή της επιχείρησης/οργανισμού στην υπηρεσία πραγματοποιείται με ενέργειες του Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών του.

Βέλτιστη διαχείριση διαθεσίμων

Ακριβής προσδιορισμός της ημερομηνίας και του ποσού των εισπράξεων

Ευέλικτο on-boarding

Παρέχονται επιλογές, από την πιο απλή - όπου δεν απαιτείται υλοποίηση - έως την πλήρως αυτοματοποιημένη. Η επιχείρηση αποφασίζει με γνώμονα τις εκάστοτε ανάγκες της

Εύκολο on-boarding

Αυτοματοποιημένο περιβάλλον δοκιμών

Ασφάλεια

Συναλλαγές σύμφωνα με το ευρωπαϊκό σχήμα SEPA Direct Debit

Διαθέσιμη βάση ενεργών αναθέσεων

Εγγυημένη άμεση χρέωση

Δικαίωμα επιστροφής χρέωσης (refund) σε καταναλωτές

Βέλτιστη διαχείριση διαθεσίμων

Ακριβής προσδιορισμός της ημερομηνίας και του ποσού των εισπράξεων

Ευέλικτο on-boarding

Παρέχονται επιλογές, από την πιο απλή - όπου δεν απαιτείται υλοποίηση - έως την πλήρως αυτοματοποιημένη. Η επιχείρηση αποφασίζει με γνώμονα τις εκάστοτε ανάγκες της

Εύκολο on-boarding

Αυτοματοποιημένο περιβάλλον δοκιμών

Ασφάλεια

Συναλλαγές σύμφωνα με το ευρωπαϊκό σχήμα SEPA Direct Debit

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ