Χαρίκλεια Απαλαγάκη

Η Χαρούλα Απαλαγάκη, είναι από το 2004 Καθηγήτρια του Αστικού Δικονομικού Δικαίου, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (στο οποίο υπηρετεί από το 1982) και από την 1.3.2017 Γενική Γραμματέας της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. Είναι επίσης Δικηγόρος-Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.
Έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, και διαθέτει εξειδίκευση στο Αστικό, στο Αστικό Δικονομικό, και στο Τραπεζικό Δίκαιο. Έχει ήδη συμμετάσχει σε πολλές σχετικές Νομοπαρασκευαστικές Επιτροπές, και σε πολλά διεθνή Συνέδρια, ιδίως σε ζητήματα Δικονομικού και Τραπεζικού Δικαίου. Διαθέτει, επίσης, δικαστηριακή εμπειρία, ιδίως στα Ανώτατα Δικαστήρια. Εργάστηκε από το 2001 έως και το 2016 στην Τράπεζα Πειραιώς, και υπήρξε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής από το 2006 έως τις 28.2.2017.
Έχει συγγράψει αρκετά έργα (μονογραφίες, ερμηνείες, μελέτες), στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.